Lütfen Bekleyiniz..

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ÖRENAİLE HEKİMLİĞİ

BURHANİYE 3 NOLU ÖREN ASM

SAĞLIĞINIZ ÖNEMLİ

SİZLERİ BEKLİYORUZ
AİLEHEKİMİNİZBİLİYORMUSUNUZ

BURHANİYE 3 NOLU ÖREN ASM HOŞGELDİNİZ

DÜZENLİ KONTROL

HASTA TAKİBİ
Dr. Bülent İNCE
BURHANİYE 3 NOLU ÖREN ASM HOŞGELDİNİZ
Misyonumuz : Ören Aile Sağlığı Merkezi olarak kayıtlı nüfusumuzun sağlığını geliştirmek, korumak, tedavi etmek ve rehabilitasyonu için, sağlık hizmetine katkı sağlayan tüm toplum kaynakları ile işbirliği içinde olarak, çağdaş insan anlayışı ile bütün yenilikleri hizmetlerimize aktaran ve bu şekilde toplumsal mutluluğa ve kalkınmaya önem veren ve hedefleyen bir kurum olmaktır.
Vizyonumuz : Toplam kalite anlayışıyla, toplumumuzun ve bireylerimizin sağlık standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltirken, sağlık hizmeti alanı ve sunanı ile bir bütün olarak en üst düzeyde sağlık çıktılarına ve memnuniyete sahip olan ideal bir aile hekimliği merkezi olmaktır.


Dr. Bülent İNCE
1965 Erzincan doğumlu.1988 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ekim 1988 ilk görev yeri ve mecburi hizmet Diyarbakır.Mayıs 1990-2010 tarihleri arasın Burhaniye merkez sağlık ocağında görev yapmış. Ekim2010 tarihinden bu yana Ören Aile Sağlığı Merkezinde Aile hekimi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.Dr.

Bülent İNCE

Dr.

Sema TIRMAN

Hemşire

Merve AKABİK

Hemşire

Ebru YÜCEL

Ebe

Hamide BURGAZ

Personel

Ayla ERDİDAL

Ören Aile Sağlık Merkezi

Aile Hekiminin Görevleri

Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşuna tolum sağlığı merkezi denir. Birinci basamak sağlık hizmetlerimizin örgütlenmesindeki çok parçalı yapı, sağlık ocakları gibi yatay örgütlenme modellerinin yanında AÇSAP merkezleri, verem savaş dispanserleri gibi dikey örgütlenmelerin olması sağlık hizmeti sunmada belirsizliğe, karmaşaya ve israfa yol açmaktadır. AÇSAP merkezlerince üstlenilen aile sağlığı ve aile planlaması hizmetleri sağlık ocaklarının görev alanı dışına çıkmaları ve bu konuda zayıflamalarıyla sonuçlanmıştır. Oysa bu gibi hizmetlerin entegre yürütülmesi, toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. İlçe sağlık idaresinin yönetiminde, merkez ilçeler dahil her ilçede en az bir adet olmak üzere toplum sağlığı merkezi oluşturulacaktır. Bu merkezler aile hekimliği uygulamasında gerekli tetkik ve tahlilleri yapmanın yanısıra, aile hekiminin görevi dışında kalan diğer temel sağlık hizmetlerini yürütecektir. Bu sayede, bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, tanı ve tedavi hizmetleri ile rehabilitasyon hizmetleri dışında kalan temel sağlık hizmetleri yek çatı altında toplanacak, daha etkili ve verimli hizmet sunulabilecektir. Toplum Sağlığı Merkezleri, aile hekimlerine aşılama, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması gibi öncelikli hizmet alanlarında, Sağlık Bakanlığı’nın yıllık programına uygun olarak ücretsiz lojistik destekte bulunacaktır. Bu merkezlerde halk sağlığı uzmanlarının istihdamına önem verilecektir. Mevcut sağlık ocaklarından uygun ve yeterli olanlar toplum sağlığı merkezi olarak hizmet görürken, diğerleri kamuda kadrolu aile hekimlerinin görev alanı olan aile sağlığı birimi/merkezi hizmetlerinde kullanılacaktır. Mevcut olan ve fiilen birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık ocakları, sağlık merkezleri, AÇSAP merkezleri, verem savaş dispanserleri (VSD), kurum hekimlikleri bir araya getirilecektir. Bölgede mevcut bulunan en uygun bir veye daha fazla mekan toplum sağlığı merkezi, diğerleri ise aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri olarak kullanılacaktır. Toplum sağlığı merkezleri aynı zamanda eğitim ve planlama merkezleri olarak hizmet verecektir. Uygun olan mekanlarda ilçe sağlık idaresi, toplum sağlığı merkezi ve 112 ilk ve acil yardım istasyonları aynı bina bünyesinde hizmet verebilecektir.Toplum sağlığı merkezinde çalışan hekimlerin eğitimleri iki aşama halinde sürdürülür.Birinci aşama uyum eğitim programı en az beş gündür. Halk sağlığı ve epidemiyoloji uzmanlarının, halk sağlığı ya da epidemiyoloji alanında doktora veya yüksek lisans yapmış hekimlerin bu eğitimlere katılması zorunlu değildir. Toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimi olarak görevlendirilenler birinci aşama uyum eğitimini sorumlu hekim olarak görevlendirildikleri tarihten itibaren 6 ay, ikinci aşama eğitimleri ise Bakanlığın öngördüğü süre içinde başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayamayan sorumlu hekimlerin sorumlu hekimlik görevlendirmeleri iptal edilir. Görevlendirmesi iptal edilen hekimler bu eğitimleri başarıyla tamamlamadıkça tekrar sorumlu hekim olarak görevlendirilemezler. Bölgesinde sağlık hizmetlerini yürütür. Sağlık hizmetini bir bütün olarak değerlendirir. Sağlık kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve sağlık düzeylerini yükseltmekten sorumludur. Bunun için aşağıda sayılan hizmetleri sunar veya sunulmasını sağlar.Dr. Bülent İNCE
Aile Hekimi Aile Hekimi kimdir?
Aile hekimi; yaş veya cinsiyeti ne olursa olsun,kişiyi bir bütün olarak incelemek için eğitilmiştir. Akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesine ek olarak, hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramalarını gerçekleştirir ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmetini sağlar. Aile hekimi tarafından tespit edilen sağlık sorununun tedavisi, başka bir uzmanlık dalını ilgilendiriyor ve spesifik tedavi gerektiriyorsa, kişinin bu hizmete ulaşmasında koordinasyonun sağlanması da aile hekiminin görevidir.
Aile Hekimliği uygulamasının amacı nedir ?
Aile hekimliğinin amaçları şu alt başlıklarda özetlenebilir: Erken tanı ve tedaviyi sağlamak, Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak, Sorumluluğu altındaki kişilerle sürekli ilişki halinde olarak onları izlemek, Birinci basamakta verilmesi gereken bireye ve topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak, Kronik hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak, bu tür hastalığı olan kişileri izlemek, Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini geliştirmeye çalışarak toplumun gelişmesine katkı sağlamak.
Aile hekimliği uygulamasında hasta – hekim ilişkisi nasıldır? 
Aile hekimi, kişiyi ailesi ve içinde yaşadığı toplum ile birlikte bir bütün olarak ele alarak koruyucu sağlık hizmetleri ile tedavi hizmetlerini bir arada sunan ve kendi sorumluluğu altındaki kişilerin hem biyolojik, hem ruhsal, hem de sosyal yönleriyle ilgili olan, kişilerin kendi seçtikleri hekimidir. İletişim insan yaşamında önemli bir olgudur ve günlük yaşantımızın hemen hemen her alanında etkilidir. Hasta ve hekim arasındaki iletişim ise daha önemlidir çünkü: Hekimler açısından, hastaları anlamanın, onlara uygun tedaviler düzenleyebilmenin, hastaların bu tedaviye uyum sağlayıp, tedaviye bağlı kalmalarının, Hastalar açısından ise hekimlere güven duymanın, kendilerine sunulan tedavi imkânlarından yararlanabilmelerinin ve iyileşmelerinin ilk ve en önemli adımı iletişimdir. Aile hekimliği uygulamasında hizmetin iki ana unsuru olan hekim ve hasta arasındaki ilişki karşılıklı empati yapabilme, sabır ve anlayış temellerine oturmalıdır Aile Sağlığı Merkezimiz Ekim 2010 tarihinde Balıkesir’in Aile Hekimliği’ne geçmesiyle hizmete başlamış olup 2 Aile Hekimi, 1 Hemşire, 1 Ebe, 1 ATT, 1 Personel ile hizmet vermektedir. Kişilerin aile sağlığı merkezindeki her türlü hizmetten yararlanabilmesi için nüfus cüzdanları ile başvurması yeterlidir.
Verdiğimiz Hizmetler:
1-Poliklinik hizmetleri
2-Gebe izlem, lohusa izlem
3-Bebek izlem, sağlam çocuk izlem
4-Aşı programlarımız: -Bebek, -Çocuk, -Gebe aşıları Gerekli durumlarda tetanoz ve Hepatit B
5-Aile planlaması hizmetleri
6-Ria(Spiral) uygulama
7-Acil müdahaleler
8-Küçük cerrahi işlemler
9-Kan tetkiklerinin ve sonuçlarının alınması
10-Diğer kurumlarla yazışmalar(Gerekli durumlarda)
11-Sağlık raporları( Ehliyet, İşe Giriş, Spor müsabakaları için)
12-Çeşitli konularda eğitim hizmetleri.


ÇALIŞMA SAATLERİMİZ


Pazartesi
7:30 – 17:30
Salı
8:30 – 17:30
Çarşamba
8:30 – 17:30
Perşembe
8:30 – 17:30
Cuma
8:30 – 17:30
Haftasonu
Kapalı

İLETİŞİM BİLGİLERİ


+90 266 416 5800

info@orenasm.com

Ören Mahallesi, 2012. Sk. 5

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

BURHANİYE 3 NOLU ÖREN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ HOŞGELDİNİZ

Son Haberler

Copyright by BAŞARAN YAZILIM 2016. All rights reserved.